Home
Contact
Aanbod
Over mij
Favoriete links
IRO
Outplacement
Sollicitatieondersteuning
Loopbaanbegeleiding
Modules in het traject naar werk
Outplacement
HOOFDZAAK Outplacement
Outplacement wordt gebruikt wanneer werknemers niet meer kunnen blijven werken bij de werkgevers waar zij in dienst zijn. Reorganisatie, maar ook ziek worden van het werken binnen de organisatie kan een reden zijn om met outplacement te gaan werken aan een nieuwe stap in de loopbaan. Afscheid nemen van een werkgever met behulp van outplacement is een manier om het verleden af te sluiten en een stap naar de toekomst te maken. Het is ook een kans op een nieuwe wending in het leven. Wanneer u door uw werk ziek bent geworden, kan outplacement juist de oplossing bieden om een gezonder leven te creëren. Met al uw opgedane werk- en levenservaring kunt u nu een meer bewuste beroeps- en organisatiekeuze maken dan voorheen. U weet meer waar uw kracht ligt en waar de zwakke punten. Hiermee gaan we op zoek naar een baan, die past bij de levensfase waarin u verkeert. Omdat alle trajecten maatwerk zijn, zal de een beginnen met het in kaart brengen van de competenties en de ander met een beroepskeuzeonderzoek. Een derde zal een neuro-psychologisch onderzoek nodig hebben om de huidige situatie met betrekking tot beperkingen goed in beeld te krijgen. Het resultaat zal zijn: een antwoord op de vragen: wat heb ik aan competenties, met welke beperkingen moet en wil ik rekening houden en wat wil ik eigenlijk in mijn werk terug zien. Dit vormt de basis voor het vervolg.

Het vervolg: de weg naar werk
De informatie in de eerste periode van het traject koppelen we aan uw wensen, de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en omschrijven de door u gewenste baan. Wanneer u heel goed weet wat u wilt, is het zoeken een stuk eenvoudiger. Welke strategie gaan we hanteren? Met elkaar kijken we welke aanpak het beste bij u past. Het netwerk van Hoofdzaak wordt ruimhartig ingezet. Sollicitatieondersteuning wordt aangeboden. Voorbereiden van netwerkgesprekken, interviewen van mensen in de wensfunctie, kennismaken met een interessant werkveld, contacten leggen met werving en selectiebureaus: alles wordt onder de loep genomen tot en met het ondersteunen van u bij een arbeidsvoorwaarden gesprek.

Duur outplacement traject
De duur van outplacementtrajecten hangt af van de afstand die u moet overbruggen om weer aan een baan te komen. Wij maken maatwerk en stemmen de duur daarom per klant af. Het is bij ons mogelijk de uitvoering van het traject in modules op te knippen. Hierdoor houdt u als klant de sturing in het traject. In bepaalde outplacementtrajecten werken we met een ‘no cure – less pay’ constructie.
Wilt u meer weten over Outplacement bij Hoofdzaak? Neem dan contact op!


HomeContactAanbodOver mijFavoriete links