Home
Contact
Aanbod
Over mij
Favoriete links
IRO
Outplacement
Sollicitatieondersteuning
Loopbaanbegeleiding
Modules in het traject naar werk
IRO

 

 

Re-integratie (IRO)
Als u om redenen van psychische aard of vanwege Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) momenteel niet aan het werk bent en u wilt gaan onderzoeken wat mogelijk is, dan is re-integratie met behulp van een IRO-traject een goede keuze. Wat is re-integratie met behulp van een IRO? Bij werkloosheid of (gedeeltelijke) functiebeperking (ontstaan door ontslag of ziekte) kunt u via het UWV in aanmerking komen voor een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO). Een door u gekozen re-integratiebedrijf begeleidt u weer naar passend werk. Hoofdzaak mag in de regio Midden-West-Brabant deze IRO’s voor het UWV uitvoeren.

Re-integratietraject.
We starten met het onder de loep nemen van uw huidige situatie. Kunt u uw aandacht richten op een traject naar werk of vindt u het moeilijk om het verleden achter u te laten? Vindt u het moeilijk mogelijk ‘verlies’ aan capaciteit te accepteren? Hoofzaak ondersteunt u bij het onderscheiden van hoofd- en bijzaken en  helpt u uw aandacht en interesse op de toekomst te gaan richten en antwoord te geven op de vraag: ‘Wie bent u nu, wat wilt u nu en wat zijn uw mogelijkheden rekeninghoudend met beperkingen.’ Het resultaat is een nieuw overzicht van uw competenties, een nieuwe kijk op toekomstmogelijkheden en motivatie om te werken aan het verkrijgen van een nieuwe baan. Mogelijk maken we daarbij gebruik van beroepskeuzeonderzoek of neuro-psychologisch onderzoek. 

Vervolgens gaan we op zoek naar de meest geschikte baan. De aanpak verschilt per klant. Sollicitatieondersteuning, het opbouwen van een goed curriculum vitae, het voeren van netwerkgesprekken, het interviewen van beroepsbeoefenaren in de gewenste beroepsrichting. De kracht van Hoofdzaak ligt in de juiste inschatting van de dingen die u nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Hoe moet de baan eruit zien om niet weer uit te vallen?

Het netwerk van Hoofdzaak is groot en wordt ingezet om u te steunen in uw traject naar werk.
Heeft u interesse in re-integratie of een IRO-traject door Hoofdzaak, neem dan contact met ons op voor een (vrijblijvend) gesprek. Het traject verloopt goed wanneer beiden vertrouwen hebben in de samenwerking.

Hoe lang duurt een IRO-traject?
Het hangt van uw situatie af hoe lang een IRO-traject duurt. Voor mensen met een functiebeperking mag het IRO traject maximaal 2 jaar duren. Voor anderen maximaal een jaar.

 
HomeContactAanbodOver mijFavoriete links