Home
Contact
Aanbod
Over mij
Favoriete links
IRO
Outplacement
Sollicitatieondersteuning
Loopbaanbegeleiding
Modules in het traject naar werk
Modules in het traject naar werk

 

Sommige cliënten willen niet een heel traject, maar wel ondersteuning voor een deel van het traject. Ook dat biedt Hoofdzaak.

Deeltrajecten waar u aan kunt denken:

 • Oriëntatie op mogelijkheden en beperkingen
 • Opstellen van brief en cv en sollicitatiebegeleiding.
 • Opbouwen van een Portfolio
 • Beroepskeuzebegeleiding
 • Oriëntatie op psychische beperkingen in relatie tot arbeid
 • Oriëntatie op effecten van NAH in relatie tot arbeid
 • Nazorg na plaatsing in werk
 
 • Oriëntatie op mogelijkheden en beperkingen
Bij het zoeken naar werk is het van belang om zicht te hebben op eigen mogelijkheden en beperkingen. Anders gezegd: waar bent u goed in en wat past minder goed bij uw mogelijkheden. Door ziekte kunt u mogelijk beperkt zijn in het verrichten van taken. Helder voor ogen hebben hoe dat voor u er uit ziet, maakt het makkelijker voor uzelf. Daarnaast ook voor een werkgever om te begrijpen en te accepteren dat u bepaalde taken niet of anders zal uitvoeren. Het is makkelijker om sterke kanten nog sterker te maken dan om de zwakke kanten enorm te verbeteren. In onze oriëntatie en analyse gaan we daarnaar op zoek.
 
 • Opstellen van brief en cv en sollicitatiebegeleiding
Iedere sollicitant kent het wel. Een cv opstellen met alle ervaringen en opleidingen op een rij. Maar hoe gaat u nu om met een gat aan het einde van uw cv of meerdere gaten in uw cv? Natuurlijk moet u eerlijk zijn in uw cv. In een periode, waarin u niet betaald heeft gewerkt, heeft u wel andere ervaringen opgedaan. Hoe kunt u dit het beste omschrijven? Samen lossen we deze puzzel op en stellen we een mooi cv op.
In de brief moet u echt een antwoord geven op de vragen die de werkgever in de advertentie stelt . En als het gaat om een open sollicitatie moet een werkgever geïnteresseerd raken. Hoe pakt u dit aan?
Met sollicitatiebegeleiding werken we aan het voorbereiden van gesprekken, het oefenen van een persoonlijke presentatie. Daarnaast is balans belangrijk: hoe werkt u voldoende aan het verkrijgen van werk zonder dat uw leven er door beheerst wordt?  U moet immers de tijd ook gebruiken voor andere zaken, zodat u positief in het leven kunt blijven staan.
 
 
 • Opbouwen van een Portfolio
Als uw ervaringen en competenties niet te vatten zijn in werkervaring bij een werkgever en afgeronde opleidingen kan het opstellen van een portfolio een goed alternatief zijn.
In zo'n portfolio beschrijven we uw ervaringen en registreren we de daarmee opgebouwde competenties. Bovendien helpt het om beter zicht te krijgen op uw eigen mogelijkheden.


 • Beroepskeuzebegeleiding
U weet niet wat u wilt. U kunt niet meer wat u altijd heeft gedaan. Begeleiding in de keuze voor een nieuw beroep wordt door Hoofdzaak vorm gegeven door het voeren van gesprekken, dilemmacounseling, oriëntatieopdrachten en dergelijke. Voor testen maakt Hoofdzaak gebruik van een betrouwbaar beroepskeuzebureau. 
 
 • Oriëntatie op psychische beperkingen in relatie tot arbeid
Het hebben van een psychische ziekte wil niet zeggen, dat u niet kunt werken. Wel is het van belang bij werk rekening te houden met beperkingen die door de ziekte zijn ontstaan.
Voor sommigen zal dat het vermijden van werkdruk zijn, voor anderen betekent het minder uren dan fulltime werken. Voor iedereen liggen de voorwaarden anders.
In de oriëntatie op de relatie tussen het ziektebeeld en arbeid staan we er samen bij stil en kijken we naar wat er niet meer kan en wat juist nu heel geschikt zou kunnen zijn. Een mogelijkheid hierbij is om uw omgeving hierbij te betrekken. Familie, begeleiders, uw arbeidsdeskundige kunnen soms duidelijk aangeven, waarin u goed functioneert en wanneer het minder goed gaat. Dat kan helpen om een totaal beeld te krijgen voor uzelf. Soms weet u het niet wat u eigenlijk wilt en hebben we te weinig aanwijzingen om rekening mee te houden. Een stage kan daarin helpend zijn om dit soort zaken uit te zoeken.

 

 • Oriëntatie op effecten van NAH in relatie tot arbeid
NAH heeft allerlei effecten. Vermoeidheid, geheugenproblemen, concentratieproblemen, organisatie- en planningsproblemen en meer. Welke problemen u heeft na hersenletsel gaan we op een rij zetten. En we gaan onderzoeken op welke manier het werk ingericht moet worden om er goed in te kunnen functioneren.
Ook hier geldt dat het betrekken van de thuisomgeving bijzonder helpend kan zijn om dit allemaal goed in kaart te brengen. Daarnaast is een recent neuro-psychologisch onderzoek een goed uitgangspunt.


 • Nazorg na plaatsing in werk
Wanneer u betaald werk heeft gevonden is het de kunst om de baan te behouden. Dat valt niet altijd mee! Voor sommigen geldt dat ze al een hele periode niet gewerkt hebben. Opeens week in week uit werken is zwaar! In de nazorg krijgt u begeleiding bij de eerste lastige momenten in uw nieuwe baan. Soms weet u niet hoe u met bepaalde signalen uit het bedrijf om moet gaan. Soms blijkt het werken toch een beetje te zwaar. Hoe bespreekt u dat met uw werkgever.
Binnen het nazorgprogramma ontvangt u hierbij de ondersteuning, die bij u past.


HomeContactAanbodOver mijFavoriete links