Home
Contact
Aanbod
Over mij
Favoriete links
Home
 


 

HOOFDZAAK
 
Re-integratie en outplacement

Hoofdzaak richt zich specifiek op twee groepen cliënten:

- mensen die om redenen van psychische aard momenteel buiten het arbeidsproces staan;
- mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH), die (opnieuw) aan het werk willen.

Drijvende kracht achter Hoofdzaak is Gerda de Ruijter. Zij haalt haar inspiratie uit het contact met haar cliënten.
Samen gaan zij op zoek naar wat er mogelijk is. Op weg naar een nieuwe, misschien andere en overwachte, invulling van werk. Gerda de Ruijter heeft veel ervaring in de begeleiding van specifiek deze cliënten naar werk. Zij heeft een groot netwerk opgebouwd, dat zij in het belang van haar cliënten zal inzetten.

Sinds 1989 werkt Gerda de Ruijter in de re-integratiebranche. Gestart als sollicitatietrainer werkte zij met mensen die langdurig werkloos waren. Vanaf 1992 heeft zij Bureau Passage vormgegeven, re-integratie van mensen met psychische beperkingen. Samen met cliënten, hulpverleners en arbeidsdeskundigen werd werkenderweg uitgevonden wat voor deze groep mogelijk is. Met deze bagage heeft zij vele trainingen verzorgd voor medewerkers van gemeenten en sw-bedrijven over begeleiding en toeleiding van deze groep cliënten.
Vanaf 2000 heeft zij een zelfde traject vormgegeven voor mensen met NAH in Noord-Brabant. Sinds die tijd neemt zij ook deel aan het multidisciplinair overleg voor mensen met hersenletsel in de provincie Noord-Brabant.

Na jaren van methodiekontwikkeling en kennisoverdracht kiest zij er bewust en gemotiveerd voor om zelf ook weer in de uitvoering te gaan werken.

Interesse?
Kennismaken kan altijd.

 HomeContactAanbodOver mijFavoriete links